Odkazy

Vážení uživatelé Digitální badatelny Archivu města Ostravy,

upozorňujeme, že ke dni 3. 2. 2020 dojde k přechodu na zcela novou softwarovou platformu (odkaz Nová badatelna). Původní verze bude dostupná do 29.2.2020 a to pod odkazem Stará badatelna.

Více informací k této změně najdete na stránkách Archivu města Ostravy.