12 záznamů/stránku
Prohlížen 1 záznam

Stavební dokumentace

Archiv města Ostravy
Číslo NAD:
1230
Fond:
Sbírka stavebních spisů Ostrava
Inventární číslo:
552
Obsah:
Dvoupatrový kancelářský, obytný a obchodní dům s dílnami. Původně budova poštovního úřadu postavena asi 1888, projekt nezachován, stavitel neuveden. 1897 budovu včetně sousedního domu čp. 773 odkoupilo město. 1908-09 adaptace kanceláří městského úřadu - mj. městský fyzikus, hospodářský a trhový úřad, hřbitovní správa (p). 1922 oprava fasády a důlních škod. 1927 adaptace kanceláří městského úřadu - chudinský úřad a sociální péče, výběrčí úřad, technický úřad a vodárny, úřad pro záležitosti vojenské, živnostenské - také domy čp. 93 a 94 (viz) v Kostelní ulici (p). 1927-29 adaptace obchodních portálů (p). 1931 návrh architekta Fr. Smolky na odkup domů za účelem výstavby komplexu nových obytných domů s pasáží (p). 1936-37 přeložení kabelů a transformační stanice Moravsko-Ostravské elektrářské společnosti (p). 1947-48 zřízení světelné reklamy a vývěsní skříňky knihtiskárny Aloise Hejdy (p). 1957 adaptace ubikací pro zaměstnance Dopravního podniku města Ostravy (p). 1959 adaptace malírny kulis Divadla Petra Bezruče (p). 1972 plán adaptace dílny na opravu per při prodejně družstva Zlatník. 1991 povolena demolice v souvislosti s opravou Pivovarské ulice a průtahem Sokolské třídy, dokumentace také k demolici čp. 93, 94, 95 a 690 (p).
Datace vzniku:
1901-1991
Evidenční jednotka + počet:
karton 0
Ukládací jednotka:
karton/108
Fyzický stav:

Veřejná poznámka:
Spis společný též pro čp. 773.
Počet plánů:
41
Ulice + čísla orientační:
28. října 11
Katastr:
Moravská Ostrava
Číslo popisné:
772

Datum a čas: 2024-06-23 12:31:02

Nalezené záznamyKompletní záznamy

Přehled obsahu aplikace Archivní vademecum Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Generováno 2024-06-23 12:31:02
Název archivuFondyPomůckyInventáře
knihykap. + záz.skeny
Národní archiv 1 56794459 5091 187 2639 3469 1792 9826 780121360730616198887 3369115 32193 53814 235178 8154 97843131767 05618218 662
Celkem1 567944059 5091 187 263
Počet všech záznamů100 633
Počet všech skenů1 649 492

Při používání portálu vademecum nejsou ukládány soubory cookies. Případné Cookies k analýze Google Analytics jsou vypnuty.

Souhlasím