12 záznamů/stránku
viewed 1 record

Stavební dokumentace

Archiv města Ostravy
Číslo NAD:
1230
Fond:
Sbírka stavebních spisů Ostrava
Inventory Number:
552
Obsah:
Dvoupatrový kancelářský, obytný a obchodní dům s dílnami. Původně budova poštovního úřadu postavena asi 1888, projekt nezachován, stavitel neuveden. 1897 budovu včetně sousedního domu čp. 773 odkoupilo město. 1908-09 adaptace kanceláří městského úřadu - mj. městský fyzikus, hospodářský a trhový úřad, hřbitovní správa (p). 1922 oprava fasády a důlních škod. 1927 adaptace kanceláří městského úřadu - chudinský úřad a sociální péče, výběrčí úřad, technický úřad a vodárny, úřad pro záležitosti vojenské, živnostenské - také domy čp. 93 a 94 (viz) v Kostelní ulici (p). 1927-29 adaptace obchodních portálů (p). 1931 návrh architekta Fr. Smolky na odkup domů za účelem výstavby komplexu nových obytných domů s pasáží (p). 1936-37 přeložení kabelů a transformační stanice Moravsko-Ostravské elektrářské společnosti (p). 1947-48 zřízení světelné reklamy a vývěsní skříňky knihtiskárny Aloise Hejdy (p). 1957 adaptace ubikací pro zaměstnance Dopravního podniku města Ostravy (p). 1959 adaptace malírny kulis Divadla Petra Bezruče (p). 1972 plán adaptace dílny na opravu per při prodejně družstva Zlatník. 1991 povolena demolice v souvislosti s opravou Pivovarské ulice a průtahem Sokolské třídy, dokumentace také k demolici čp. 93, 94, 95 a 690 (p).
Datace vzniku:
1901 - 1991
Evidenční jednotka + počet:
karton 0
Ukládací jednotka:
karton/108
Fyzický stav:

Veřejná poznámka:
Spis společný též pro čp. 773.
Počet plánů:
41
Ulice + čísla orientační:
28. října 11
Katastr:
Moravská Ostrava
Číslo popisné:
772

Datum a čas: 2021-10-11 13:33:15

Nalezené záznamyKompletní záznamy

Přehled obsahu aplikace Archivní vademecum Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Generováno 2021-10-11 13:33:15
Název archivuFondyPomůckyInventáře
knihykap. + záz.skeny
Národní archiv 1 53387745 6731 084 9117 9587 8932 6396 78012131573061088181 6569111 63057 29214 234178 8064 97843131764 99816916 771
Celkem1 533877045 6731 084 911
Počet všech záznamů81 153
Počet všech skenů1 499 864