12 záznamů/stránku
Prohlížen 1 záznam

FOND

Archiv města Ostravy
Název fondu:
Kožušník Hynek
Značka:
PZ H.Kožušník
Číslo listu NAD:
571
Datace:
(1901) 1902 - 1977
Tématické skupiny:
Osobní fondy
Přístupnost:
Částečně přístupný
Inventarizováno:
0 m
Zpracováno:
17,52 m
Nezpracováno:
0,24 m
Tematický popis:
Obsahuje osobní doklady, úřední a osobní korespondenci, různé materiály společenských organizací (Socialistická akademie, Svaz protifašistických bojovníků, Svaz čs.-sovětského přátelství, Vědecko-technická společnost), KSČ, Kominterny, krajské plánovací komise při KNV v Ostravě. Dále obsahuje zprávy z okresních a krajských konferencí KSČ v Ostravě, krajské plánovací komise při Krajském národním výboru Ostrava, různé materiály z dějin dělnického hnutí, KSČ a proletářské tělovýchovy, dále podklady, referáty a články k dějinám dělnického hnutí a KSČ na Ostravsku, k odboji za II. světové války, k socialistické výstavbě, ekonomické a národohospodářské problematice po r. 1945, příležitostné tisky, různá čísla novin a časopisů atd.
Informace o zpracování:
Manipulační seznam sestavila Mgr Jana Prchalová v únoru 2012. (30.06.2012) GI 2012 (3.7.2013)
Místo uložení:
Špálova 19

Datum a čas: 2023-09-24 12:26:31

Nalezené záznamyKompletní záznamy

Přehled obsahu aplikace Archivní vademecum Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Generováno 2023-09-24 12:26:31
Název archivuFondyPomůckyInventáře
knihykap. + záz.skeny
Národní archiv 1 55294047 8401 155 0229 1789 0252 9186 780121360730616198383 8949113 93481 07214 234178 8064 97843131767 05618218 662
Celkem1 552940047 8401 155 022
Počet všech záznamů87 320
Počet všech skenů1 601 180

Při používání portálu vademecum nejsou ukládány soubory cookies. Případné Cookies k analýze Google Analytics jsou vypnuty.

Souhlasím