Nápověda k aplikaci

ZÁKLADNÍ ORIENTACE

6.PROHLÍŽECÍ MODUL (Zoomify)


PROHLÍŽECÍ MODUL je speciálním režimem pro práci s veškerými skeny. Je dostupný při jakémkoliv prokliku na digitalizované přílohy záznamů, jež jsou ve formátu JPG. Tento modul je postaven na technologii Zoomify a zobrazuje se vždy v novém okně (záložce) webového prohlížeče.
V tomto prostředí je možné listovat mezi náhledy jednotlivých obrázků (pokud je jich k danému záznamu připojeno více...), plynule zvětšovat / zmenšovat zobrazení snímku až na detaily, pohybovat se libovolně po celé jeho ploše, popřípadě si zafixovat míru zvětšení pro komfortní prohlížení např. jednotlivých stránek matrik, pozemkových knih, kronik apod.
Pouze v PROHLÍŽECÍM MODULU je rovněž možné získat PŘÍMÝ ODKAZ NA SKEN (tzv. Permalink), případně si zvolený snímek také ULOŽIT (pokud je to u dané archiválie umožněno).Další příklady zobrazení digitalizovaných příloh v PROHLÍŽECÍM MODULU:
Obrázek 1: Přímý odkaz na sken (tzv. Permalink) = http://digi.archives.cz/da/permalink?xid=59928CB47EF111E1A3C4F04DA234000E&scan=5
Obrázek 2: Přímý odkaz na sken (tzv. Permalink) = http://digi.archives.cz/da/permalink?xid=7385CCC46DDD11E1B6270003FF3BDF6F&scan=3


PROHLÍŽECÍ MODUL poskytuje rovněž dvě zásadní funkce: ULOŽENÍ SKENU a PŘÍMÝ ODKAZ NA SKEN:

Obrázek 1: Příklad ULOŽENÍ SKENU = Tlačítko ULOŽIT je v prohlížecím modulu dostupné pouze tehdy, pokud je možné dotyčný materiál stahovat s ohledem na autorský zákon a jiná omezení dané archiválie! Skeny lze stahovat pouze JEDNOTLIVĚ, nikoliv po sadách.
Obrázek 2: Příklad uložení PŘÍMÉHO ODKAZU NA SKEN = Tlačítko PŘÍMÝ ODKAZ NA SKEN je v prohlížecím modulu dostupné VŽDY a umožňuje tak kdykoliv získat trvale platný odkaz (tzv. Permalink) na jakýkoliv prohlížený snímek.


M

Přímý odkaz na sken

Kliknutím na pole s URL adresou označíte text. Následným stiskem kláves Ctrl+C jej zkopírujete do schránky a můžete použít dle potřeby jako trvale platný URL odkaz na sken.

Upozornění